1-5 March 2008

 

صفحه اصلي > كميته علمي  
     

كميته علمي


اعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حسن اتوکش

دکتر محمد تقی ارزانیان

دکتر محمود رضا اشرفی

دکتر طاهر اصفهانی

دکتر ابوالفضل افجه ای

دکتر عبدالوهاب البرزی

دکتر محمد علی امام هادی

 دکترمنوچهر امیر فیض

دکترزینب امیری مقدم

دکترمحمد هادی امیریان

دکترمهشید امینی

دکترفرید ایمان زاده

دکترمحمد هادی ایمانیه

دکتربهروز باوریان

دکتر رضا برادران

دکتر بقائی

دکتر مهتا فاطمه بصیر

دکتر محمد رضا بلور ساز

دکتر منصور بهرامی

دکتر محمد حسین بهزاد مقدم

دکتر حسین بهواد

دکتر علیرضا بیداری

دکتر فرزانه جدلی

دکتر یوسف جمشیدی

دکتر علی حائری

دکتر سید جلیل حسینی

دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبائی

دکتر علی حفیظی

دکتر پرویز حقیقت

دکتر حکیمی

دکتر علی اصغر حلیمی

دکتر علیرضا خاتمی

دکتر غلامرضا خاتمی

دکتر احمد خالق نژاد طبری

دکتر قمر تاج خانبابائی

دکتر احمد خداداد

دکتر سهیلا خلیل زاده

دکتر حسین داهیفر

دکتر دباغی

دکتر حجت درخشان فر

دکتر میترا رادفر

دکتر رحمتی رودسری

دکتر سجاد رضوی

دکتر سیما رفیعیان

دکتر صدیقه رفیعی طباطبائی

دکتر شهلا رود پیما

دکتر فتح الله روشن ضمیر

دکتر علیرضا زالی

دکتر غلامرضا زمانی

دکتر محمد حسین سلطان زاده

دکتر هادی سماعی

دکتر علی اکبر سیاری

دکتر احمد سیادتی

دکتر شهناز شایقی

دکتر محمد رضا شربتدار علائی

دکتر مصطفی شریفیان

دکتر فریبا شیروانی

دکتر فریده شیوا

دکتر مهدی شوشتریان

دکتر افسانه صادقی

دکتر ناصر صادقیان

دکتر محمد مهدی صدوقی

دکتر محمد تقی صراف

دکتر سید عباس صفوی نائینی

دکتر داود طالبیان

دکتر سید احمد طباطبائی

دکتر سید محمود طباطبائی

دکتر شهرام علمداری

دکتر فاطمه عرفا

دکتر جواد غروبی

دکتر محمد غفرانی

دکتر حسین فخرائی

دکتر عبدالناصر فرزان

دکتر احمد رضا فرسار

دکتر فریبا فرنقی

دکتر فاطمه فرهمند

دکتر فضائلی

دکتر حسین فضلی

دکتر آذر فلاح

دکتر غلامحسین فلاحی

دکتر مینو فلاحی

دکتر پرویز قدم لی

دکتر فاطمه قطبی

دکتر قنبرزاده

دکتر محمد کاظمیان

دکتر عبدا.. کریمی

دکتر سید محمد کلانتر معتمد

دکتر جعفر کورانلو

دکتر بیژن کیخائی

دکتر مرتضی لسانی

دکتر سعید مجتهد زاده

دکتر شاهرخ مجلسی

دکتر حسن رضا محمدی

دکتر سید علیرضا مرندی

دکتر حسین مرندیان

دکتر عباس مدنی

دکتر پروین مستقیمی

دکتر فرزانه معتمد

دکتر مصطفی معین

دکتر ملک افضلی

دکتر علیرضا میر شمیرانی

دکتر مسعود موحدی

دکتر فریده موسوی

دکتر عباس مومن زاده

دکتر سعید مهام

دکتر فاطمه فرشته مهرگان

دکتر مهشید مهدیزاده

دکتر محبوبه منصوری

دکتر شهربانو نجفی

دکتر مهری نجفی

دکتر نصیری

دکتر محمود نوری صفا

دکتر مهدی نیکو دل

دکتر پروانه وثوق

دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر نادره همتی

 

معرفي کنگره
محور هاي علمي
برنامه کنگره
تاريخ هاي مهم
نمايشگاه جنبي
محل برگزاري کنگره
مزاياي کنگره
مسئولين کنگره
كميته علمي
حاميان علمی
حاميان مالی
کتاب کنگره
ِDownload Pamphlet
online ثبت نام
ارسال مقالات